Bộ sưu tập Onyx


Gạch vân Onyx nổi bật với những đường vân tương phản rõ rệt. Bộ sưu tập Onyx có cả gạch mờ và gạch bóng.