Gạch Bamboo LY451512H, LY154500 phối với gạch ốp tường KHA-36409 (300×600) và gạch lát nền KI-LC60127A (600×600)

Phối gạch ốp lát nhà tắm
Phối gạch ốp lát nhà tắm
  • KHA-36409 (300×600)
KHA-36409
KHA-36409
  • KI-LC60127A (600×600)
KI-LC60127A
KI-LC60127A

Additional information
Kích thước

Khác

Bề mặt

Matt / Mờ

Không gian

Phòng tắm

Collections

Subway

Privacy Preference Center