Our Customers

Khatra cung ứng gạch cho chuỗi cửa hàng F&B

Khatra cung cấp gạch cho các dự án trên toàn quốc