>50

Dự án đã hoàn thiện

>120

Đối tác thân thiết

>480000

Mét vuông gạch đã được bán ra