Là đơn vị nhập khẩu trực tiếp, các sản phẩm của chúng tôi đều được Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 chứng nhận đạt chuẩn.

Giấy chứng nhận chất lượng

CQ gạch 1
CQ gach 2
CQ gach 3