Colourist là xu hướng hội hoạ được bắt đầu và phát triển tại Pháp vào đầu thế kỷ 20. Ngày nay, nghệ thuật sử dụng màu sắc được ứng dụng ở nhiều lĩnh vực khác ngoài hội hoạ, và lần đầu tiên, Colourist có ở gạch ốp lát. Tại đây, gạch không còn là một vật liệu nội thất đơn thuần, mỗi mảng tường ốp gạch trở thành một bức tranh nghệ thuật đầy tính sáng tạo, nó thể hiện cá tính riêng của mỗi gia chủ.