Gạch lát nền 800×800 được ứng dụng ở những thiết kế nội thất có diện tích rộng hơn các kích thước truyền thống giúp giảm bớt các đường ron gạch, tăng nét thẩm mỹ cho không gian.